تست شخصیت‌شناسی مایرز-بریگز (MBTI)

content 1.وقتی قرار است برای یک روز کامل به جایی بروم ترجیح می دهم قبل از رفتن: زمانی را برای برنامه ریزی صرف نکرده و فقط بروم کارهایی را که قرار است انجام دهم ‌برنامه ریزی کرده و زمان هر کاری را تعیین کنم 2.اگر معلم باشم، ترجیح می دهم: به تدریس دروس نظری بپردازم […]
content
1.وقتی قرار است برای یک روز کامل به جایی بروم ترجیح می دهم قبل از رفتن:
2.اگر معلم باشم، ترجیح می دهم:
3.-من معمولاً:
4.-من معمولاً:
5.-من معمولاً کسانی را می پسندم که :
6.-در اغلب امور:
7.-وقتی با عده ای از مردم هستم، معمولا ً‌ترجیح می دهم:
8.-ترجیح می دهم بسیاری از کارها را:
9.-اگر قرار باشد فقط یکی از این صفات را به من نسبت دهند، ترجیح می دهم به من بگویند:
10.-در یک گروه بزرگ بیشتر ترجیح می دهم:
11.-بیشتر جذب شخصی می شوم که:
12.-پیروی از برنامه ای که از قبل زمان بندی شده:
13.-معتقدم دیگران:
14.-فکر اینکه برای کارهای آخر هفته خود لیستی تهیه کنم:
15.-دوست دارم توسط دیگران به این تعریف توصیف شوم:
16.-تمایل دارم بیشتر اوقات خود را:
17.-در کارهای روزانه:
18.-ترجیح می دهم شخصی را به عنوان دوست انتخاب کنم که:
19.-من می توانم:
20.-وقتی که کار خاصی را لازم است انجام دهم، دوست دارم:
21.-برای این مورد ارزش بیشتری قائلم:
22.-در مطالعه هنگام اوقات فراغت:
23.-افرادی که تازه با آنها آشنا می شوم:
24.-در برنامه ریزی برای مسافرت های خود ترجیح می دهم:
25.-در انجام کاری که بسیاری از افراد دیگر نظیر آن را انجام می دهند این شیوه ها برایم راحت تر است:
26.-بسیاری از مردم مرا شخصی با:
27.-کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
28.-کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
29.-کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
30.-کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
31.-کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
32.-کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
33.-کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
34.-کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
35.-کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
36.-کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
37.-کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
38.-کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
39.-کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
40.-کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
41.-کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
42.-کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
43.-کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
44.-کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
45.-کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
46.-کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
47.-کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
48.-کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
49.-کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
50.-کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
51.-کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
52.-کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
53.-کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
54.-کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
55.-کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
56.-کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
57.-کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
58.-کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
59.-کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
60.-کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
61.-کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
62.-کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
63.-کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
64.-کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
65.-کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
66.-کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
67.-کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
68.-کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
69.-کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
70.-کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
71.-کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
72.-کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
73.-کدام مورد را بیشتر می پسندید ؟
74.-بودن در کنار تعداد زیادی از افراد:
75.-هنگام تصمیم گیری کدامیک برایتان از اهمیت بیشتری برخوردار است؟
76.-معمولا تفریحاتی برایم جالب تر است اگر:
77.-در میهمانی ها:
78.-در بسیاری از مواقع ترجیح می دهم:
79.-من معمولاً:
80.-چنانچه در انتخاب یکی از دو نوع امور شغلی آزاد باشم، مشاغلی را ترجیح می دهم:
81.-شناخت روحیات من:
82.-معمولاً این دروس را ترجیح می دهم:
83.-در میهمانی ها:
84.-رفتارم را بیشتر:
85.-با این افراد می توانم یک گفتگو را تا هرزمان که لازم باشد ادامه دهم:
86.-اگر بخواهم روی پروژه ی مهمی که یک هفته دیگر شروع می شود کار کنم:
87.-این توصیف برایم خوشایندتر است:
88.-پیروی از برنامه زمان بندی شده را:
89.-ترجیح می دهم با رئیس یا معلمی کار کنم که:
90.-وقتی روی پروژه مهمی کار می کنم، رویهم رفته ترجیح می دهم:
91.-در موقعیت های اجتماعی معمولاً:
92.-ترجیح می دهم:
93.-ترجیح می دهم برای انجام بسیاری از کارها:

شما این فرصت را دارید، با تکمیل فرم زیر، قبل از انتخاب دوره آموزشی مناسب خود، از مشاوره رایگان کارشناسان آموزشی مجموعه کاراپلاس استفاده نمائید.

  مشاوران آموزشی
  کاراپلاس

  پاسخگوی شما هستند

  

  نظرات

   پاسخی بگذارید